TẾT TRUNG THU NĂM 2021

TẾT TRUNG THU NĂM 2021

Một cuộc sống “Bình thường mới” đã và đang bắt đầu diễn ra tại Briswell Việt Nam. Tình hình dịch bệnh mặc dù đã có những tiến triển khả quan, tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang được đẩy nhanh mỗi ngày, Thành phố cũng đang có những phương án dần mở cửa để hoạt động kinh tế trở lại, tuy nhiên dịch bệnh […]

Read More

5 CHÍNH SÁCH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2021

5 CHÍNH SÁCH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2021

Từ ngày 01/07/2021 có một số văn bản chính thức có hiệu lực ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm, bảo hiểm y tế (BHYT) được liệt kê dưới đây:             1. Thay đổi khái niệm của “Hộ gia đình tham gia BHYT” Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực ngày 01/07/2021, […]

Read More