Event Tháng 5.2018 – Buffet nướng King BBQ

Event Tháng 5.2018 – Buffet nướng King BBQ

Cứ đến khoảng thời gian cuối tháng, công ty lại tổ chức event vui chơi, ăn uống cho toàn thể nhân viên.

Read More