Những thành tựu đạt được bên mảng phát triển offshore Việt Nam

③ Ứng dụng điện thoại thông minh/ Smartphone Apps

Công ty chúng tôi đã và đang phát triển, vận hành nhiều ứng dụng iOS, Android đối ứng tất cả nghiệp vụ, dành cho tất cả người tiêu dùng.

Tên dự án Ứng dụng iPad hồ sơ điện tử dành cho các phòng khám chữa bệnh
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Đặc trưng về thiết kế UIUX cho chức năng đặt hẹn và có thể customize hồ sơ bệnh án theo các tính năng đa dạng
・Quản lý các loại dữ liệu master như quản lý phòng khám chữa bệnh, quản lý nhân viên, quản lý trang thiết bị, v.v…
・Quản lý các loại dữ liệu transaction như quản lý đặt hẹn, quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý tờ khai bệnh trạng, quản lý giấy giới thiệu, v.v…
Thành phần kỹ thuật ・Ngôn ngữ: ObjectiveC (iOS apply), Java (server site)
・Thiết bị đối ứng: iPad

④ Phát triển theo hình thức Lab / Lab-style Development

Là hình thức phát triển dự án giống như dịch vụ cung cấp kỹ sư túc trực; có thể giao tiếp trôi chảy và phát triển dự mang tính kế thừa.
Công ty chúng tôi có thể đối ứng linh hoạt trong việc phát triển web-service có thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển, vận hành các ứng dụng dành smart-phone cũng như đối ứng phát triển, bảo trì, vận hành theo hình thức Agile.

Tên dự án Phát triển Lab dành cho các công ty cung cấp web-service liên quan đến reform
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Phát triển các hệ thống cung cấp web-service liên quan đến reform
Thành phần kỹ thuật
Tên dự án Phát triển Lab cho các công ty bán hàng EC site package
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Phát triển các hệ thống customize dựa trên ECCube dành cho khách hàng
Thành phần kỹ thuật
Tên dự án Phát triển Lab các hệ thống web quản lý khách hàng, cơ sở y tế
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Phát triển các hệ thống quản lý tổng hợp từ lịch làm việc của bác sĩ đến kết quả khám bệnh và lịch hẹn khám chữa bệnh cho bệnh nhân dựa trên framework PHP của khách hàng.
Thành phần kỹ thuật ・Ngôn ngữ: PHP
・Web server: Apache
・Database: PostgreSQL