Phát triển offshore Việt Nam

Công ty chúng tôi đang mở rộng phát triển offshore tại Briswell Vietnam.
Nhìn về mặt tiêu chuẩn giáo dục, nguồn lực lao động, ý thức làm việc, tuổi thọ trung bình thì Việt Nam là một quốc gia rất có tiềm năng sản xuất, có triển vọng tiếp tục phát triển lớn mạnh.
Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin (khoa học máy tính) đang bùng phát, giúp Việt Nam trở thành thị trường hàng đầu cung ứng nhiều kỹ sư ưu tú và xuất hiện nhiều doanh nghiệp đầu tư. Công ty chúng tôi tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao đó ở văn phòng Briswell Vietnam nên luôn luôn cung cấp hệ thống chất lượng cao cho khách hàng, cung cấp dịch vụ trên mức mong đợi của khách hàng và giao sản phẩm đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng.

Service Widget

Offshore Việt Nam: Phát triển hệ thống, ứng dụng

Công ty chúng tôi thực hiện phát triển dự án tại công ty con ở Việt Nam nên đạt được thành tích cả hai mặt: chất lượng như bên Nhật và giá thành hạ thấp ở mức vượt trội. Công ty chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích phát triển về hệ thống nghiệp vụ, hệ thống web, dịch vụ cloud, ứng dụng smart-phone, phát triển kỹ thuật IoT, v.v..

Offshore Việt Nam: Phát triển hình thức Lab

Công ty chúng tôi cũng đối ứng phát triển dự án theo hình thức Lab, đó là hình thức đảm bảo đội ngũ phát triển trong một thời gian nhất định để xúc tiến phát triển dự như chính nguồn nhân lực của công ty khách hàng. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có thể phát triển Agile theo hình thức Scrum, phát triển DevOps.