Nội dung kinh doanh của Briswell

Briswell Vietnam là công ty con của Briwell Japan với 100% vốn Nhật Bản. Công ty chúng tôi thực hiện xây dựng hệ thống chất lượng cao, giao hàng đúng thời hạn theo mong đợi của khách hàng.

Briswell Group thực hiện toàn bộ các khâu “định nghĩa yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, đưa vào sử dụng, vận hành hệ thống” trong quy trình xây dựng hệ thống nghiệp vụ theo cơ chế “một cửa” dưới sự quản lý tổng hợp.

Bên cạnh phát triển customize toàn vẹn hệ thống, công ty chúng tôi còn chú trọng vào tốc độ phát triển và sự linh hoạt trong vận hành hệ thống cũng như triển khai các dịch vụ cloud, áp dụng nhiều framework đa dạng.

Từ khi tách ra khỏi công ty mẹ ở Nhật Bản, để không bị phụ thuộc khi phát triển dự án, công ty chúng tôi sử dụng AWS (Amazon Web Service) để thực hiện phát triển dự án độc lập. Vì thế các kỹ sư bên Việt Nam cũng có thể xây dựng môi trường hạ tầng dùng cloud-service, có thể cung cấp cho khách hàng những thiết lập môi trường tối ưu tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Nhìn chung, công ty chúng tôi không chỉ phát triển dự án theo hình thức ủy thác thông thường mà còn có thể đối ứng phát triển dự án theo hình thức Lab, đó là hình thức đảm bảo đội ngũ phát triển từ vài người đến vài chục người trong một khoảng thời gian nhất định dành cho khách hàng để tiến hành công việc giống như nguồn nhân lực của khách hàng. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có thể phát triển Agile theo hình thức Scrum, phát triển DevOps.

Offshore Việt Nam: Phát triển hệ thống, ứng dụng

Công ty chúng tôi thực hiện phát triển dự án tại công ty con ở Việt Nam nên đạt được thành tích cả hai mặt: chất lượng như bên Nhật và giá thành hạ thấp ở mức vượt trội. Công ty chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích phát triển về hệ thống nghiệp vụ, hệ thống web, dịch vụ cloud, ứng dụng smart-phone, phát triển kỹ thuật IoT, v.v…

Offshore Việt Nam: Phát triển hình thức Lab

Công ty chúng tôi cũng đối ứng phát triển dự án theo hình thức Lab, đó là hình thức đảm bảo đội ngũ phát triển trong một thời gian nhất định để xúc tiến phát triển dự như chính nguồn nhân lực của công ty khách hàng. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có thể phát triển Agile theo hình thức Scrum, phát triển DevOps.