Phát triển theo hình thức Lab là gì?

Phát triển theo hình thức Lab là hình thức hợp đồng đảm bảo kỹ sư ưu tú ở Việt Nam trong một thời gian nhất định như là một đội ngũ chuyên phát triển dự án để tiến hành phát triển hệ thống, ứng dụng. Với hình thức này, có thể đối ứng linh hoạt khi phát sinh thay đổi yêu cầu, thay đổi thứ tự ưu tiên cũng như phát triển thêm trong quá trình triển khai dự án nên có thể xúc tiến phát triển, bảo trì, vận hành một cách trôi chảy.

Ưu điểm và đặc trưng của phát triển theo hình thức Lab
Đối ứng tiếng Nhật

Tại Việt Nam, công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, communicator, BSE nói được tiếng Nhật; có thể đối ứng được các chỉ thị thao tác một cách chi tiết.

Có người Nhật hỗ trợ

Tại Nhật Bản, công ty chúng tôi có đội ngũ người Nhật hỗ trợ toàn bộ các khâu từ thiết kế, phát triển đến release sản phẩm, cho nên có thể xúc tiến dự án nhanh chóng không chậm trễ.

Nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Công ty chúng tôi có thể đảm bảo đội ngũ kỹ sư IT ưu tú với giá thành thấp hơn so với Nhật Bản.

Service Widget

Offshore Việt Nam: Phát triển hệ thống, ứng dụng

Công ty chúng tôi thực hiện phát triển dự án tại công ty con ở Việt Nam nên đạt được thành tích cả hai mặt: chất lượng như bên Nhật và giá thành hạ thấp ở mức vượt trội. Công ty chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích phát triển về hệ thống nghiệp vụ, hệ thống web, dịch vụ cloud, ứng dụng smart-phone, phát triển kỹ thuật IoT, v.v..

Offshore Việt Nam: Phát triển hình thức Lab

Công ty chúng tôi cũng đối ứng phát triển dự án theo hình thức Lab, đó là hình thức đảm bảo đội ngũ phát triển trong một thời gian nhất định để xúc tiến phát triển dự như chính nguồn nhân lực của công ty khách hàng. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có thể phát triển Agile theo hình thức Scrum, phát triển DevOps.