[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng). Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau: Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ) Mức […]

Read More