Từ tạo nội dung bài kiểm tra bằng AI tạo sinh (Generative AI) đến đăng tải | Exam Site

Từ tạo nội dung bài kiểm tra bằng AI tạo sinh (Generative AI) đến đăng tải | Exam Site

Giới thiệu về Exam Site Exam Site là trang web có nội dung bao gồm các bài kiểm tra kiến thức về nhiều lĩnh vực như Lập trình (AWS, NodeJs,…), ngôn ngữ (TOEIC, JLPT N3,…) do công ty chúng tôi xây dựng và phát triển. Trang web này hiện tại vẫn đang ở phiên bản beta. Mọi người có thể truy cập trang web Exam […]

Read More