Nhân viên xuất sắc Quý 3/2020

Nhân viên xuất sắc Quý 3/2020

Giải thưởng Nhân viên xuất sắc Quý 3.2020 đã tới, Giải thưởng đều đặn tới vào cuối mỗi Quý, ghi nhận lại những cống hiến và cố gắng hết mình của các thành viên trong Công ty sau 1 Quý làm việc Cùng theo chân mình để tìm hiểu chủ nhân của những giải thưởng này là ai nhé. Đồng Giải Nhất Bạn Tào Viết […]

Read More

CÁCH TẠO CI/CD SỬ DỤNG GITLAB RUNNER VỚI NODEJS TRÊN EC2 INSTANCE

CÁCH TẠO CI/CD SỬ DỤNG GITLAB RUNNER VỚI NODEJS TRÊN EC2 INSTANCE

Giới thiệu CI/CD là gì Continuous Integration (Tích hợp liên tục) là quá trình tự động build, chạy unit test khi source code được thay đổi trên Hệ thống quản lý phiên bản (Version Control – Git). Mục tiêu của CI là nhanh chóng đảm bảo thay đổi từ developer là “tốt” và phù hợp để sử dụng tiếp trong source code. Continuous Delivery  (Phân […]

Read More