Chạy load test với K6 và Postman

Chạy load test với K6 và Postman

K6 là gì? Grafana k6 là một công cụ mã nguồn mở chạy load test giúp kiểm tra hiệu suất dễ dàng và hiệu quả cho các nhóm kỹ thuật. Sử dụng k6, bạn có thể kiểm tra độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống của mình, đồng thời nắm bắt các sự cố hay sự giảm hiệu suất trong thời gian sớm. […]

Read More