ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 2

ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 2

VI. Triển khai Speech To Text API Bạn có thể tham khảo trang tài liệu API tại đây. Cài đặt thư viện client: composer require google/cloud-speech Bây giờ bạn có thể sử dụng Speech-to-Text để chuyển một tập tin âm thanh thành văn bản. Chúng tôi sẽ tạo một controller để xử lý 3 điều: Nhận file âm thanh được tải lên từ request Chuyển đổi tập tin […]

Read More

ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 1

ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 1

I. GCP là gì? Google Cloud Platform (GCP), được cung cấp bởi Google, là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm của người dùng cuối, như Google Tìm kiếm, Gmail và YouTube. Bên cạnh một bộ công cụ quản lý, nó cung cấp một loạt các […]

Read More

Phát triển GAS bằng Typescript

Phát triển GAS bằng Typescript

Giới thiệu Trước đây, GAS (Google App Script) chỉ có thể được phát triển bằng Javascript, và không có bất kỳ một công cụ phát triển chính thức trên PC nào từ Google, vì thế các nhà phát triển chỉ có thể làm việc trực tiếp trên Cloud, họ không thể sử dụng các công cụ quản lý source code như Git chẳng hạn. Tuy […]

Read More