Giới thiệu về các phương pháp trong Technical Writing

Giới thiệu về các phương pháp trong Technical Writing

Ở Briswell, giao tiếp là hoạt động công việc diễn ra thường xuyên, dù là bằng lời nói hay trên văn bản. Chính vì vậy mà chúng mình cũng không ít lần hiểu lầm hoặc gặp khó khăn trong việc truyền đạt và hiểu được điều đối phương muốn nói. Để khắc phục điều này, chúng mình đã cùng nhau tham gia một môn học […]

Read More