Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Ngày 4 tháng 5, công ty Briswell Việt Nam sẽ thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật. Bài kiểm tra này nhằm mục đích chứng minh rằng tất cả nhân viên công ty đều hiểu một cách chính xác về hành động tuân thủ nghĩa vụ bảo mật, không làm rò rỉ thông tin bí mật và có […]

Read More