Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật

Ngày 4 tháng 5, công ty Briswell Việt Nam sẽ thực hiện bài kiểm tra mức độ hiểu biết về chính sách bảo mật.

Bài kiểm tra này nhằm mục đích chứng minh rằng tất cả nhân viên công ty đều hiểu một cách chính xác về hành động tuân thủ nghĩa vụ bảo mật, không làm rò rỉ thông tin bí mật và có khả năng đưa ra được những đề án, đối sách có thể làm giảm rủi ro không chỉ đối với Briswell Việt Nam mà còn đối với công ty khách hàng.

Nội dung bài kiểm tra ở mức độ nếu mọi người thường xuyên hiểu rõ và thực hiện đúng chính sách bảo mật thì sẽ trả lời đúng hết.

Công ty kì vọng mọi người sẽ đạt được kết quả tốt.