BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN: NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ NHẬN NHIỀU LẦN KHÔNG?

BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN:  NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ NHẬN NHIỀU LẦN KHÔNG?

Hiện nay, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn xã hội, trong đó có tình trạng người lao động (NLĐ) mất việc hàng loạt. Khi nguồn thu nhập ổn định hàng tháng bị mất đi, đã có nhiều người lựa chọn đến việc nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Vậy, trong trường hợp NLĐ nghỉ […]

Read More