NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪ 01/09/2021

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪ 01/09/2021

Theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH được Bộ LĐ-TB&XH ban hành, từ ngày 01/09/2021 tới đây sẽ có những quy định mới với nhiều thay đổi lớn, ảnh hưởng tới người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.   Điều chỉnh về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2021 đã nêu rõ: Người hoạt động không chuyên trách […]

Read More

PlantUML- Vẽ biểu đồ UML bằng code

PlantUML- Vẽ biểu đồ UML bằng code

Giới thiệu PlantUML Trong quy trình phát triển phần mềm, dù áp dụng mô hình Waterfall hay mô hình Agile thì cũng thường hay sử dụng biểu đồ UML để giải thích yêu cầu, cấu trúc, chức năng. Tuy nhiên, tài liệu biểu đồ hình vẽ  không dùng Text Editor mà thường dùng ứng dụng vẽ hình và đôi lúc khó nhận biết được sự […]

Read More