TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NĂM 2020

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NĂM 2020

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, đây là thông tin được người lao động hết sức mong chờ, nghị quyết quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).  Nghị quyết đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau: – Mức giảm trừ đối […]

Read More

ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 2

ỨNG DỤNG LARAVEL TRONG GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) – PHẦN 2

VI. Triển khai Speech To Text API Bạn có thể tham khảo trang tài liệu API tại đây. Cài đặt thư viện client: composer require google/cloud-speech Bây giờ bạn có thể sử dụng Speech-to-Text để chuyển một tập tin âm thanh thành văn bản. Chúng tôi sẽ tạo một controller để xử lý 3 điều: Nhận file âm thanh được tải lên từ request Chuyển đổi tập tin […]

Read More