Giới thiệu về Docker

Giới thiệu về Docker

I. DOCKER LÀ GÌ? Docker là một nền tảng mở dành cho phát triển, triển khai, vận chuyển và chạy các ứng dụng. Docker cho phép bạn tách các ứng dụng khỏi cơ sở hạ tầng để bạn có thể phân phối phần mềm một cách nhanh chóng. Với Docker, bạn có thể quản lý cơ sở hạ tầng của mình giống như cách bạn […]

Read More

BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT MỚI

BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT MỚI

Ngày 03/12/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021. Mặt trước mẫu thẻ BHYT mới   1. Thêm nhiều tiện ích So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ […]

Read More

Các dịch vụ lưu trữ ở Việt Nam

Các dịch vụ lưu trữ ở Việt Nam

Hosting là gì Hosting (hay web hosting) là một dịch vụ online giúp bạn xuất bản website hoặc ứng dụng web lên Internet. Khi bạn đăng ký dịch vụ hosting, tức là bạn thuê mộ chỗ đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết để website của bạn chạy được. Một server là một máy tính vật lý chạy không […]

Read More