Briswell Vietnam World Cafe 2022 – Tour giá rẻ tại Sài Gòn

Briswell Vietnam World Cafe 2022 – Tour giá rẻ tại Sài Gòn

Lâu lắm rồi mới có một event được tổ chức tại văn phòng. Nhiều nhân viên làm việc tại nhà nên dù cho môi trường làm việc đã được nâng cao nhưng lại ít có dịp để mọi người giao tiếp và hỏi thăm lẫn nhau. Điều đó đã gây khó khăn cho việc việc xây dựng mối quan hệ hơn trước. Đặc biệt là […]

Read More