CÔNG VIỆC CỦA IT-COM Ở BRISWELL VIETNAM

CÔNG VIỆC CỦA  IT-COM Ở BRISWELL VIETNAM

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin (IT: Information Technology), nhu cầu sử dụng nhân sự cho ngành IT như lập trình viên,… cũng tăng cao. Đặc biệt là ở các nước phát triển như Nhật Bản. Hiện nay đang có nhiều công ty phát triển phần mềm Nhật Bản sử dụng nguồn nhân lực […]

Read More