TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NĂM 2020

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NĂM 2020

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, đây là thông tin được người lao động hết sức mong chờ, nghị quyết quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 Nghị quyết đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Đối với các trường hợp Công ty, người lao động đã tạm nộp thuế TNCN dựa theo mức giảm trừ gia cảnh theo mốc cũ (9 triệu đồng/ tháng đối với người nộp thuế và 3,2 triệu/ tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 (thời điểm quyết toán thuế TNCN: tháng 03/2021).

Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh nêu trên sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế.

Đặc biệt hơn nữa, người lao động cũng sẽ giảm được nỗi lo trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, kinh tế khó khăn như hiện nay.