Từ tạo nội dung bài kiểm tra bằng AI tạo sinh (Generative AI) đến đăng tải | Exam Site

Từ tạo nội dung bài kiểm tra bằng AI tạo sinh (Generative AI) đến đăng tải | Exam Site

Giới thiệu về Exam Site

Exam Site là trang web có nội dung bao gồm các bài kiểm tra kiến thức về nhiều lĩnh vực như Lập trình (AWS, NodeJs,…), ngôn ngữ (TOEIC, JLPT N3,…) do công ty chúng tôi xây dựng và phát triển. Trang web này hiện tại vẫn đang ở phiên bản beta. Mọi người có thể truy cập trang web Exam Site bằng cách click vào link dưới đây.

Exam Site

Cách một bài kiểm tra được tạo ra ở Exam Site

Bình thường, để tạo một bài kiểm tra có đầy đủ câu hỏi, đáp án và giải thích sẽ cần rất nhiều thời gian. Ngoài thời gian tạo nội dung câu hỏi, cần tốn thêm thời gian để kiểm tra lại xem ngữ pháp, từ ngữ, nội dung đã đúng, thích hợp hay chưa. Chính vì vậy, chúng tôi đã áp dụng một số dịch vụ AI để nâng cao hiệu suất, đưa đến những bài kiểm tra chất lượng.

Sau đây là quy trình để tạo ra một bài kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N3.

1. Tạo câu hỏi

Khi tạo câu hỏi, thường có 2 cách như sau:

  • Sử dụng Prompt: Cho ChatGPT tạo câu hỏi dựa trên những thông tin chúng ta đưa ra.
  • Cách tạo câu hỏi từ tài liệu có sẵn: Cho ChatGPT đọc đoạn tài liệu có sẵn và tạo giúp những câu hỏi dựa trên nội dung của đoạn tài liệu đó.
    Ví dụ: Cho ChatGPT đọc bài viết của trang web này thì nó sẽ tạo ra bài kiểm tra này.

2. Thêm hình ảnh

Tìm kiếm hình ảnh miễn phí phù hợp với nội dung câu hỏi.

(DALL E-3 của ChatGPT hiện tại đã có thể sử dụng nên sau này có thể chúng tôi cũng sẽ sử dụng dịch vụ của AI tạo sinh này.)

3. Review

Về bước review, sẽ kết hợp giữa con người và sự giúp đỡ của AI.

AI đóng vai trò kiểm tra xem câu trả lời và giải thích đáp án có khớp với nhau hay không. Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng ChatGPT, Bing, Google Bard để làm điều này.

Còn vai trò chủ yếu của người review là kiểm tra xem nội dung câu hỏi có phù hợp hay không. Những vấn đề thường hay xảy ra khi tạo câu hỏi bằng AI là những đáp án sai được sử dụng ở nhiều câu hỏi nên người làm bài test sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó là đáp án sai, hay ở những câu hỏi có 4 đáp án thì đáp án cuối cùng luôn là đáp án sai, gây phát sinh những thiên kiến mặc định không tốt.

Có thể vấn đề nằm ở cách sử dụng prompt để tạo câu hỏi, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang giữ cách review bằng sự kết hợp giữa con người và AI như đã nói ở trên.

4. Tạo file âm thanh

Về việc tạo file âm thanh, chúng tôi đã rất băn khoăn giữa các dịch vụ AI như Text to Speech của Google hay Natural Readers,…Nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã chọn dịch vụ Narakeet.

So với các dịch vụ khác thì âm thanh khi tạo bằng Narakeet nghe tự nhiên hơn và có thể tạo file âm thanh bằng file kịch bản cụ thể. Nhờ khả năng tạo âm thanh bằng kịch bản, chúng tôi có thể tạo file âm thanh của một đoạn hội thoại với sự chuyển tiếp giữa các voice của các nhân vật mà không cần phải chỉnh sửa, hay khi muốn sửa nội dung một chút cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Ví dụ về file kịch bản


(voice: Takeshi)
4番:
(voice: Tomoka)
明日の会議は8時半からです。遅れないようにしてください。
(voice: Takeshi)
1.
(voice: Kasumi)
了解しました。
(voice: Takeshi)
2.
(voice: Kasumi)
構わないです。
(voice: Takeshi)
3.
(voice: Kasumi)
どういたしまして。

Kết quả file âm thanh được xuất ra như sau.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc tạo một bài kiểm tra.

Việc còn lại là đăng tải bài kiểm tra đã tạo lên trang web Exam Site.

Dưới đây là bài kiểm tra kỹ năng Nghe kỳ thi Đánh giá năng lực Nhật ngữ trình độ N3 được tạo ra từ những bước trên.
JLPT N3 問題 – 聴解①

Cuối cùng

Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ để tạo ra những bài kiểm tra đa dạng và hiệu quả. Bằng quy trình trên, chúng tôi mong muốn sẽ tạo ra được nhiều bài kiểm tra bổ ích để đưa tới cho mọi người.

Hãy follow trang X(Twitter) của chúng mình để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!
Train Japanese | Exam Site