Tạo mock data với FakerJs

Tạo mock data với FakerJs

FakerJs là gì ? Là một thư viện JavaScript giúp tạo các dữ liệu ngẫu nhiên theo từng loại dữ liệu khác nhau như email, số điện thoại , địa chỉ , password , image ..v..v.. Demo: https://rawgit.com/Marak/faker.js/master/examples/browser/index.html Khi nào nên sử dụng ? Rất cần thiết khi làm việc với Front End. Chúng ta cần dữ liệu để xử lý trên giao diện khi […]

Read More

Flutter2

Flutter2

Vào ngày 4/3/2021, Flutter2 đã được công bố với các tính năng mới như sau: – Hỗ trợ  cho web và desktop(ứng dụng trên hệ điều hành) đã ở trên kênh stable(trước đây chúng ở trên kênh beta), điều này có nghĩa là bạn có thể chính thức mang ứng dụng của mình chạy trên Web, hệ điều hành Mac và Windows. – Sound Null […]

Read More