Sự kiện Hackathon đầu tiên của Briswell Vietnam, 2023

Sự kiện Hackathon đầu tiên của Briswell Vietnam, 2023

Briswell Vietnam đã tổ chức sự kiện Hackathon cho các thành viên trong công ty, tạo cơ hội cho mọi người nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới. Sự kiện diễn tra trong vòng 3 tuần, ở tuần cuối sẽ tổ chức buổi thuyết trình và các nhóm sẽ trình bày về thành quả của mình trong 3 tuần qua. Dưới đây là chi tiết về sự kiện Hackathon lần này.

Mục đích của sự kiện

 • Có thể tìm hiểu và phát triển nhiều dịch vụ mới.
 • Cải thiện, phát triển cách thức phát triển phần mềm mới.
 • Giúp các thành viên đạt được các mục tiêu mà bình thường chưa có cơ hội đạt được khi tham gia dự án công ty như tham gia các khâu thiết kế và release.

Thời gian diễn ra sự kiện

 • Sự kiện diễn ra từ ngày 13 tháng 2 tới ngày 2 tháng 3.
 • Buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3.
 • Các thành viên cần sắp xếp để tham gia ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Đối với các thành viên có nhiều thời gian rảnh hơn thì có thể tham gia nhiều hơn.

Lịch trình sự kiện

 • Ban tổ chức sẽ ban hành rule và lịch trình cụ thể cho sự kiện.
 • Ban tổ chức chia đội.
 • Tổ chức họp giữa toàn bộ các thành viên có tham gia sự kiện để giải thích về luật tham gia, quy tắc, lịch trình, chủ đề và thành viên mỗi đội.
 • Các đội họp bàn với nhau để quyết định ra sản phẩm của nhóm, thông báo tới ban tổ chức.
 • Tổ chức thuyết trình vào ngày 2 tháng 3 (chuẩn bị tài liệu thuyết trình và video).
 • Viết bài tech blog về sản phẩm của nhóm.

Chủ đề

Fitness/ Healthcare

Danh sách đội

Danh sách các đội và thành viên như sau:

Team1: Calories-showing (Nghĩa, Sang, Đạt, Hào, Ngọc(C))

Team2: Enjoy-life (Hiếu, Duy, Vinh, Hoàng, Trung, Châu(C))

Team3: Healthy-healthier (Thành, Khánh, Hữu, Khuyên, T.Anh(C))

Operation support: Hải(C)

Quyền lợi/Giải thưởng

 • Giải nhất: 200.000 VND cho mỗi thành viên.
 • Thương mại hóa sản phẩm của nhóm thắng cuộc.
 • Có thêm bonus nếu sản phẩm của đó có tạo lợi nhuận.

Các quy định

 • Các dự án trong sự kiện sẽ được quản lý thông qua Redmine (tương tự như các dự án khác trong công ty)
 • Cần bảo vệ bản quyền và bảo mật thông tin.
 • Sử dụng các Github repositories do công ty cung cấp.
 • Cần sử dụng công nghệ AI hoặc các dịch vụ AI trong ứng dụng của nhóm (có thể dùng dịch vụ AI đơn giản để xử lý chữ, hình ảnh, âm thanh, vân vân)
 • Cần sự đồng ý của ban tổ chức khi sử dụng các dịch vụ tốn phí. Ưu tiên sử dụng các dịch vụ không tốn phí. (Khi sử dụng dịch vụ tốn phí thì cần lên bảng danh sách chi phí cụ thể, công ty sẽ chi trả cho mỗi đội nhiều nhất là 1.000.000 VND mỗi tháng)
 • Tổ chức họp giữa các thành viên vào mỗi buổi sáng. (Hãy nhớ tạo lịch họp)
 • Khi xây dựng hệ thống thì UI viết bằng tiếng anh.

Đánh giá kết quả

 • Kết quả đội chiến thắng sẽ được quyết định thông qua số phiếu bầu của tất cả thành viên phía Briswell Vietnam và Briswell Japan.

Quyết định sản phẩm

 • Trước khi tiến hành phát triển sản phẩm, mỗi nhóm cần quyết định sản phẩm mà nhóm sẽ làm, dịch vụ AI sẽ sử dụng, cũng như cách triển khai tạo ra sản phẩm, dịch vụ của nhóm. Sau đó nhóm sẽ thông báo tới ban tổ chức sự kiện và cần nhận được sự đồng ý trước khi tiến hành chính thức thiết kế, coding.

Thuyết trình

Theo như kế hoạch đã vạch ra, thì buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Các đội trình bày về sản phẩm của mình. Theo đó, mỗi đội sẽ tạo tài liệu thuyết trình với chi tiết như sau:

 • Tính hấp dẫn/nội dung của dịch vụ (giải thích cùng lúc với việc chạy ứng dụng)
 • Công nghệ sử dụng và phương pháp phát triển ứng dụng
 • Các dịch vụ, công cụ và thư viện được sử dụng (bao gồm cả giấy phép và mục đích sử dụng của chúng)
 • Các tính năng, ưu điểm của sản phẩm mà nhóm đã nghĩ ra
 • Các thành viên và vai trò của từng người
 • Dịch vụ AI được sử dụng và mục đích của dịch vụ đó
 • Các tính năng chưa hoàn thành được hoặc các tính năng sẽ được thêm trong tương lai
 • Các nội dung khác

Lịch trình cụ thể của buổi thuyết trình:

3h00 ~ 3h05: Ban tổ chức phát biểu

3h05 ~ 3h30: Nhóm Enjoy-Life trình bày

3h30 ~ 3h35: Giải lao

3h35 ~ 4h00: Nhóm Calories-Showing trình bày

4h00 ~ 4h05: Giải lao

4h05 ~ 4h30: Nhóm Healthy-Healthier trình bày

4h30 ~ 5h00: Đưa link vote cho mọi người, và các hoạt động khác

Kết quả

Thời gian diễn ra bầu chọn là từ ngày 2 tháng 3 tới 8 tháng 3. Dưới đây là kết quả bầu chọn.

Dựa vào kết quả bầu chọn thì có 2 team bằng số phiếu. Để lựa chọn team chiến thắng, ban tổ chức đã dựa vào các tiêu chí khác như bài thuyết trình, sự ăn ý, tính đồng đội, sự hợp tác trong công việc và quyết định đội chiến thắng cuối cùng của Hackathon 202302 là Enjoy Life với sản phẩm Ingredient Checker. Đồng thời cũng chúc mừng các đội còn lại cũng đã cố gắng hết mình với sản phẩm của nhóm.

Do là lần tổ chức đầu tiên của sự kiện Hackathon nên còn khá nhiều sai sót, ban tổ chứ c cũng đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến của mọi người để cải thiện cho những lần tổ chức sau và gửi lời cám ơn tất cả các thành viên đã tham gia sự kiện.

Dưới đây là link tới bài tech blog mà các nhóm đã viết về sản phẩm nhóm mình.

Nhóm Calorie Showing với sản phẩm Calorie Showing.

https://www.briswell-vn.com/news/hackathon-calories-showing-app-giup-kiem-tra-calories-tu-hinh-anh-thuc-an/

Nhóm Enjoy Life với sản phẩm Ingredient Checker.

https://www.briswell-vn.com/news/hackathon-ung-dung-ingredientchecker/

Nhóm Heathy Healthier với sản phẩm Easy Medicine.

https://www.briswell-vn.com/news/hackathon-team3/