ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU

ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU

1. Điều kiện hưởng:

  • Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi và khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
  • Không giới hạn độ tuổi đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.                                     
  • Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt.

Trong những trường hợp trên, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng với mức:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018:

Nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%.

Nam:

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2018: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 16 năm) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 17 năm) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2020: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 18 năm) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2021: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 19 năm) x 2%.

+ Nghỉ hưu từ 01/01/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm) x 2%.

Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Lưu ý: Tỷ lệ hưởng lương hưu không vượt quá 75%.

2. Cách tính Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

3. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Người lao động (Ông A) làm việc trong điều kiện bình thường và đến năm 2020 đủ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi). Tính đến thời điểm nghỉ hưu, Ông A có 31 năm đóng BHXH. 

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng của Ông A được tính: = 45% (31-18)*2% = 71%

Vậy lương hưu hàng tháng của Ông A sẽ bằng 71% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Giả sử Mức bình quân tiền lương tháng BHXH của Ông A là 20.000.000vnđ

Vậy mức lương hưu mỗi tháng Ông A lãnh được là: 20.000.000 x 71% = 14.200.000vnđ.