HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Khi nghỉ việc, người lao động sẽ nhận được quyết định nghỉ việc và sổ bảo hiểm xã hội đã chốt sổ tính tới thời điểm nghỉ việc từ phía Công ty.

1 – Thời gian nộp hồ sơ:

Lãnh BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN) (phải làm đủ 12 tháng trở lên mới lãnh được) và phải đi đăng ký lãnh trong vòng 3 tháng tính từ ngày nghỉ việc.

Ví dụ: 15/07/2019 nghỉ, tới 15/10/2019 là hạn chót nộp hồ sơ 

(sau 3 tháng không lãnh trợ cấp thất nghiệp thì sẽ không còn hiệu lực nộp hồ sơ nữa)

 

✽ Lưu ý: Trong trường hợp không lãnh trợ cấp thất nghiệp, thời gian sẽ được bảo lưu lại (không mất đi). Khi nào đi làm công ty mới, ký hợp đồng chính thức, đóng bảo hiểm thất nghiệp và nghỉ việc tiếp thì có thể làm hồ sơ để lãnh trợ cấp thất nghiệp lại.

 

2 – Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

 

Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng = Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp x 60%

 

3 – Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN

Thời gian đóng BHTN

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ 12 tháng đến 36 tháng

3 tháng

Từ 4 năm đến dưới 5 năm

4 tháng

Từ 5 năm đến dưới 6 năm

5 tháng

12 năm trở lên

12 tháng

 

Thời gian còn dư (số tháng lẻ ra) sẽ được được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

✽ Lưu ý: Tối đa không cộng dồn quá 12 tháng liên tiếp.

 

4 – Giấy tờ cần chuẩn bị để lãnh trợ cấp thất nghiệp: 

  • ♦ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (có thể lấy mẫu tại trung tâm giới thiệu việc làm);
  • ♦ CMND bản chính;
  • ♦ 2 CMND photo có công chứng;
  • ♦ Sổ bảo hiểm gốc;
  • ♦ Sổ bảo hiểm photo có công chứng;
  • ♦ Giấy quyết định nghỉ việc bản chính;
  • ♦ Giấy quyết định nghỉ việc photo có công chứng.

 

5 – Nơi nộp hồ sơ BHTN:

    • Lên internet search “Bảo hiểm thất nghiệp Quận người lao động đang ở, lãnh ở đâu” (thông thường là các trung tâm dạy nghề, trung tâm dịch vụ việc làm).

 

  • ĐI THẲNG VÀO TRUNG TÂM VÀ LÀM THEO HƯỚNG DẪN 

 

             (không ghé ở ngoài sẽ bị mất tiền cò).