Chế độ bảo hiểm dành cho người bị cách ly (COVID-19)

Chế độ bảo hiểm dành cho người bị cách ly (COVID-19)

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động trước tình hình diễn biến phức tạp của virus covid – 19, BHXH Việt Nam đã gửi công văn đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động được yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch covid – 19.

Theo công văn này, những người lao động bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

1. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

 

STT Trường hợp Địa điểm cách ly Hồ sơ cần có Nơi cấp Ghi chú
1 F0: người dương tính với covid – 19  Bệnh viện Giấy ra viện Bệnh viện Nghỉ theo chỉ định của bác sĩ điều trị
2 F1: người nghi nhiễm, có tiếp xúc với F0 Bệnh viện Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Bệnh viện Cách ly 14 ngày
3 F2: người tiếp xúc với F1 làm theo hướng dẫn cách ly của cán bộ y tế (tại nhà hoặc cơ sở tập trung) Giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế Cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp Cách ly 14 ngày
4 F3: người tiếp xúc với F2 làm theo hướng dẫn cách ly của cán bộ y tế (tại nhà hoặc cơ sở tập trung) Giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế Cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp Cách ly 14 ngày
5 F4: người tiếp xúc với F3 Cách ly tại nhà Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú Cách ly 14 ngày

 

2. Mức hưởng chế độ ốm đau

 

  • Mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 

 

Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x 75% x Số ngày điều trị/ cách ly y tế
24 ngày