TẠM DỪNG TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/07/2020

TẠM DỪNG TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/07/2020

Tại kỳ họp thứ 8 vào ngày 12/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Trong đó nổi bật nhất là “chốt” tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng từ 01/07/2020.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm 2020 này, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế, xã hội nước ta đang diễn ra hết sức phức tạp, bị tác động vô cùng tiêu cực.

Chiều 19/06/2020, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/07/2020.

Do đó, từ 01/07/2020, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vẫn được giữ nguyên là 1.490.000 đồng/tháng.

Link tham khảo:

Tạm dừng tăng lương cơ sở