04 THÔNG TIN MỚI ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN NHỮNG AI CÓ LƯƠNG HƯU

04 THÔNG TIN MỚI ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN NHỮNG AI CÓ LƯƠNG HƯU
    1. Lương hưu năm 2021 không tăng

Cùng với việc tăng mức lương cơ sở vào ngày 01/07 hàng năm, lương hưu cũng sẽ được điều chỉnh tăng đồng thời vào thời điểm này.

Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, nên lương cơ sở năm 2021 vẫn được giữ nguyên ở mức 1.490.000 đồng/tháng. Cụ thể, Nghị quyết 128/2020/QH14, Quốc hội chủ trương:

Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Như vậy, mức lương hưu năm 2021 cũng sẽ không được điều chỉnh tăng.

    1. Lương hưu tháng 01/2021 và tháng 02/2021 được trả gộp

Theo thông lệ, dịp Tết Nguyên Đán, người đang hưởng lương hưu sẽ được trả gộp 02 tháng lương cùng lúc. Năm nay cũng không là ngoại lệ

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chi trả 02 tháng lương hưu (tháng 01 và tháng 02/2021) cùng lúc.

Việc trả gộp 02 tháng lương hưu cùng lúc nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu có thể vui Tết cổ truyền đầy đủ nhất.

    1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi vẫn chưa được hưởng lương hưu

Trước đây, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, Từ ngày 01/01/2021, quy định nêu trên sẽ được sửa đổi bởi Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, điều kiện về tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 được điều chỉnh như sau:

– Lao động nam phải đủ 60 tuổi 03 tháng;

– Lao động nữ phải đủ 55 tuổi 04 tháng.

Như vậy, người lao động năm 2021 đủ 60 tuổi (với nam) và đủ 55 tuổi (với nữ) vẫn chưa được hưởng lương hưu, mà phải đợi thêm 03 tháng nữa với nam và thêm 04 tháng nữa với nữ.

    1. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để tính mức lương hưu

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam được tính là 19 năm (trong khi năm 2020 là 18 năm).