HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP THAI SẢN – PHẦN II

HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP THAI SẢN – PHẦN II
 1. Chế Độ Thai Sản Với Lao Động Nữ Khi Sinh Con Hoặc Nhận Con Nuôi (Giai Đoạn 03)

Lưu ý: nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

 • Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi

+ Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản. (không bắt buộc phải đóng liên tục)

+ Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Người lao động đủ 02 điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

 

 • Cách xác định: Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi

+ Trường hợp 01: sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

+ Trường hợp 02: sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

 • Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi

+ Lao động nữ: Người mẹ

– Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

 • Thời gian hưởng chế độ thai sản trước sinh tối đa không quá 02 tháng

+ Lao động nam: Người ba

– 05 ngày làm việc.

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm một con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Lưu ý: cần nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ khi vợ sinh con, nếu nghỉ trước hoặc sau 30 ngày đó thì sẽ không được hưởng.

 • Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi

+ Lao động nữ: Người mẹ

– Mức trợ cấp mỗi tháng là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Trợ cấp 1 lần khi sinh con: trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Lưu ý: mức đóng BHXH xem tại tờ rời sổ BHXH hoặc tra cứu tại website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

+ Lao động nam: Người bố

Lưu ý

– Chỉ khi người mẹ không tham gia BHXH thì người ba mới nhận trợ cấp 1 lần. 

 • Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

+ Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam).

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT mẫu D02-TS.

+ Doanh nghiệp lập 02 Mẫu 01B-HBS và D02-TS. Người lao động nộp hồ sơ bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.

Lưu ý

Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc trước khi sinh nhưng vẫn đáp ứng đủ điều kiện lãnh chế độ thai sản, người lao động tự nộp hồ sơ tới Bảo Hiểm cấp Quận nơi cư trú.

 1. Chế Độ Thai Sản Với Lao Động Nữ Sau Khi Sinh Con (Giai Đoạn 04)
 • Thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con.

+ Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Do người sử dụng lao động quyết định.

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

 • Mức hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con

+ Một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

 • Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con (Căn cứ theo điều 41, Luật Bảo Hiểm Xã Hội)

+ Sổ BHXH.

+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh bản sao của con mới sinh.

+ Quyết định cho người lao động nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức của đơn vị sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở.

+ Mẫu C70A-HD.

Lưu ý: Trợ cấp hưởng thai sản không giới hạn số lần hưởng, bất kỳ khi nào lao động nữ sinh con cũng sẽ nhận được chế độ thai sản, mức hưởng phụ thuộc vào quá trình đóng BHXH tương đương tại thời điểm sinh con.

Link tham khảo: luật bảo hiểm