HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN – PHẦN I

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN – PHẦN I

IV GIAI ĐOẠN CỦA I THAI KỲ

I. Mang thai -> II. Khi thai có vấn đề -> III. Sinh con & nhận nuôi -> IV. Sau sinh

IV YẾU TỐ CỦA CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 • Điều Kiện Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Thời Gian Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Cách Tính Mức Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Thủ Tục Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản

=========================================================================

 1. Đối Tượng Được Hưởng Chế Độ Thai Sản
 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
 1. Chế Độ Thai Sản Với Lao Động Nữ Khi Mang Thai (Giai Đoạn 01)
 • Thời gian hưởng chế độ khi khám thai
  • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.
  • Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Lưu ý: Tính dựa trên ngày làm việc, không tính nếu ngày khám thai rơi vào ngày lễ, Tết, lễ hằng tuần

 • Mức hưởng chế độ khám thai
 • Thủ Tục Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Khám Thai

+ Sổ bảo hiểm.

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

 1. Chế Độ Thai Sản Với Lao Động Nữ Khi Thai Có Vấn Đề (Giai Đoạn 02)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

+ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

+ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

+ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

+ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý : Thời gian tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

 • Mức hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

 • Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

+ Sổ bảo hiểm.

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

Link tham khảo:luật bảo hiểm

Xem tiếp Phần 2