Lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Từ ngày 01/01/2020 cơ quan bảo hiểm y tế xã hội (BHXH) sẽ thực hiện cấp bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia. Việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và cơ quan BHXH.

Lưu giữ các nội dung cơ bản:

Mã số, họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm cấp thẻ BHYT điện tử.

 

 Người tham gia Bảo hiểm y tế:

  1. Không cần mang giấy tờ tùy thân khi đi khám.
  2. Xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học: vân tay, khuôn mặt,…
  3. Thuận lợi khi theo dõi điều trị bệnh. (lịch sử bệnh lưu trên thẻ)

 

Cơ sở Khám chữa bệnh:

  1. Tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo nhanh gọn, chính xác thông tin.
  2. Kiểm tra thông tin các lần khám, chữa bệnh, lấy thuốc theo đợt điều trị.
  3. Cấp thuốc điều trị phù hợp, tránh kháng thuốc.

 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội:

  1. Giải quyết tình trạng trục lợi, lạm dụng Quỹ BHYT.
  2. Rút ngắn thời gian làm thủ tục, giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.
  3. Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục (in gia hạn thẻ, đổi thẻ do sửa thông tin…)