Happy Vietnamese Women’s Day October 20, 2019

Happy Vietnamese Women’s Day October 20, 2019

Hôm nay mười tám tháng mười
Tình hình là sắp hai mươi rồi nè
Vậy mà không khí im re
Chiều nay không biết cháo chè gì không
Ai dè bên cánh đàn ông
Chuẩn bị từ trước bông hồng có gai
E hèm! cũng này nọ lọ chai
Chúc cho đàn gái lai rai nhiều quà
Tiền vô như nước sông đà
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin
Nhan sắc chẳng cần giữ gìn
Đàn ông vẫn phải ngắm nhìn mãi mê
Bây giờ đến phần khỏi chê
Cùng nhau nhập tiệc đê mê tới cùng
Đồ ăn thức uống đủ dùng
Ai ơi nào phải ngại ngùng làm chi
Rượu thì rót đã đầy ly
Cùng nhau cạn chén, nâng ly chúc mừng.

20.10.2019