Bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Thực hiện theo công văn số 3118/BHXH-CST, Vừa qua, Công ty đã tiến hành rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động

Việc để cho người lao động tự quản lý sổ BHXH của mình là một trong những chính sách bảo đảm lợi ích tối đa của người lao động.

Từ đó, người lao động sẽ nắm bắt được thông tin đầy đủ về quá trình đóng BHXH của mình, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai lệch trên sổ BHXH để đề nghị công ty điều chỉnh, giảm thiểu được nguy cơ mất mát và thất lạc sổ từ phía Công ty.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lao động hiện tại đã nghỉ việc ở Công ty, nhưng họ đang công tác và làm việc ở nước ngoài nên không thể nhận bàn giao sổ BHXH, vậy nên Công ty sẽ tiến hành lập thủ tục và chuyển cho cơ quan BHXH lưu trữ theo quy định.

Link tham khảo:
Số: 3118/BHXH-CST