CHÍNH SÁCH MỚI: THÊM CÁCH ĐỂ TRA CỨU QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN CÓ HIỆU LỰC TỪ 06/2021

CHÍNH SÁCH MỚI: THÊM CÁCH ĐỂ TRA CỨU QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN CÓ HIỆU LỰC TỪ 06/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Bảo hiểm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2021.

Cơ sở dữ liệu này có nhiều thông tin liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người tham gia cụ thể như sau: 

  • Về BHYT: mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 05 năm liên tục; quá trình đóng, hưởng;
  • Về BHXH: mã số BHXH; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan BHXH quản lý, phương thức đóng; quá trình đóng; hưởng BHXH; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… và nhiều thông tin khác của mình trên CSDLQG về Bảo hiểm.
  • Về BHTN: quá trình đóng, hưởng; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp.

Cá nhân được phép:

  • Khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về Bảo hiểm;
  • Trích xuất thông tin của mình, dữ liệu trích xuất được ký số bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, ngoài các cách tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN đang áp dụng hiện nay như:

  • Qua website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Qua việc gửi SMS đến đầu số 8079;
  • Qua Ứng dụng VssID.

Sắp tới, người tham gia bảo hiểm còn có thêm một cách khác nữa đó là tra cứu thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Tài liệu tham khảo:

Nghị định 43/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản giao dịch điện tử với VssID – Bảo hiểm xã hội số tại đây