CÁC ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2021

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2021

Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà người lao động (NLĐ) cần phải biết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của bản thân, cụ thể:

1.Thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Từ năm 2021, theo Khoản 1, Điều 113, BLLĐ 2019, NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • 12 ngày đối với người làm việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • 16 ngày đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Liên quan đến việc tăng thêm ngày nghỉ lễ, NLĐ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào dịp Quốc khánh là 02 ngày (hiện tại là 01 ngày) gồm ngày 02/09 và một ngày liền kề trước hoặc sau.
Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết là 11 ngày, tăng 01 ngày so với Luật lao động cũ.

2. Thêm nhiều trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Khoản 1, Điều 115 bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì NLĐ được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương.Đồng thời, quy định rõ hơn trường hợp “con đẻ”, “con nuôi” kết hôn thì được nghỉ 01 ngày (hiện hành, quy định “con” kết hôn thì nghỉ 01 ngày); “con đẻ”, “con nuôi” chết thì được nghỉ 03 ngày (hiện hành quy định “con” chết thì nghỉ 3 ngày).

3. Không được trả lương đúng hạn, NLĐ có thể nghỉ việc ngay không cần báo.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 35, BLLĐ 2019, thì NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho NSDLĐ nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019 (hiện hành phải báo trước 03 ngày).

4. Lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho NLĐ.

Theo Khoản 4, Điều 97, BLLĐ 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Tài liệu tham khảo:
Bộ Luật Lao Động 2019