CẤP THẺ BHYT TẠM THỜI CHO TRẺ CHƯA CÓ GIẤY KHAI SINH

CẤP THẺ BHYT TẠM THỜI CHO TRẺ CHƯA CÓ GIẤY KHAI SINH

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định: Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung:

– Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE;

– Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1;

– Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Mã định danh y tế: ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.

Như vậy, trẻ em ngay khi sinh ra dù chưa làm giấy khai sinh cũng được cấp mã thẻ BHYT tạm thời.

Thông tư có hiệu lực từ 01/03/2021.

Tài liệu tham khảo: 

Thông tư 30/2020/TT-BYT