BỊ NHIỄM COVID-19, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN?

BỊ NHIỄM COVID-19, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN?

Trong mùa đại dịch, hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, chắc hẳn có rất nhiều người lao động (NLĐ) đặt ra câu hỏi “nếu NLĐ không may bị nhiễm Covid-19 buộc nghỉ việc để cách ly, chữa trị và không thể tiếp tục làm việc thì NLĐ có thể xin nhận Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần hay không?”

Nhận thấy vấn đề đặt biệt quan tâm từ NLĐ, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã có câu trả lời thỏa đáng như sau:

Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định các bệnh được hưởng chế độ BHXH 1 lần bao gồm:

  1. Ung thư;
  2. Bại liệt;
  3. Xơ gan cổ chướng;
  4. Phong, lao nặng;
  5. Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn;
  6. Các bệnh, tật khác ngoài các bệnh quy định trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại mục (6), Người lao động nếu nhiễm Covid-19 mà dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì được hưởng chế độ Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần.

Đối với trường hợp này, Người lao động cần có Biên Bản Giám Định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

Tài liệu tham khảo:

Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT