7 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

7 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

 

STT ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢ
1 NLĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên 1.800.000 đồng/ người/ tháng
2 Người SDLĐ có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ Được vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ với lãi suất 0%
3 Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/ năm tạm ngừng kinh doanh 1.000.000 đồng/ người/ tháng
4 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có HĐLĐ bị mất việc làm 1.000.000 đồng/ người/ tháng
5 Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 500.000 đồng/ người/ tháng
6 Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 500.000 đồng/ người/ tháng
7 Hộ nghèo, cận nghèo. 250.000 đồng/ người/ tháng