03 TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH ĐÚNG TUYẾN BHYT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

03 TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH ĐÚNG TUYẾN BHYT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Tại Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/04/2021, Bộ Y tế đã ban hành các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến dịch Covid-19.

Theo đó, có 03 trường hợp được xem là KCB BHYT đúng tuyến liên quan đến dịch Covid-19 như sau:

  • Thứ nhất, đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do Covid-19 phải KCB tại cơ sở KCB BHYT: Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đúng tuyến, trừ chi phí do Covid-19 đã được Ngân sách nhà nước chi trả, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền,… theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
  • Thứ hai, trường hợp cơ sở KCB BHYT phải tổ chức cách ly y tế tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
    • Hướng dẫn người đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở đó đến KCB tại cơ sở khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;
    • Hướng dẫn cơ sở KCB chuyển tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh.
  • Thứ ba, đối với người bệnh đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị và đã cấp Giấy hẹn khám lại hoặc Số khám bệnh, Sổ Y bạ hẹn người bệnh khám lại (sau đây gọi chung là Giấy hẹn khám lại), nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến cơ sở đó để khám lại được.
   Người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB đã cấp Giấy hẹn khám lại để đến cơ sở KCB BHYT khác theo hướng dẫn của cơ sở KCB đã cấp Giấy hẹn khám lại và hướng dẫn của Sở Y tế, Cơ quan BHXH trên địa bàn cư trú hoặc nơi người bệnh đang cách ly y tế để được KCB.
   Trường hợp hết dịch bệnh, người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB nơi đã cấp thuốc, vật tư y tế để đi KCB tại cơ sở KCB nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế.

  Các trường hợp nêu trên được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

Tài liệu tham khảo: Công văn số 3100/BYT-BH