NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN, NGƯỜI LAO ĐỘNG SẼ MẤT NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN, NGƯỜI LAO ĐỘNG SẼ MẤT NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động, hiện nay, tình trạng người lao động mất việc làm tăng cao. Để giải quyết vấn đề thu nhập trước mắt, nhiều người lao động bị mất việc làm lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc này khiến người lao động đánh mất 05 quyền lợi quan trọng dưới đây:

1. Không được cộng dồn thời gian đóng BHXH

Sau khi nhận Bảo hiểm xã hội một lần, quá trình tham gia BHXH sau này của người lao động sẽ không được cộng dồn thời gian tham gia BHXH trước đó mà sẽ tính theo thời gian mới. Điều này ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động:

– Không được hưởng lương hưu, không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống khi về già, mất khả năng lao động.

– Lương hưu thấp: do thời gian đóng BHXH ngắn nên lương hưu được chi trả sẽ thấp, mất nguồn tài chính ổn định hỗ trợ cho cuộc sống của lao động khi về hưu.

2. Quyền lợi về thẻ BHYT và chế độ mai táng

Nhận BHXH một lần, người lao động sẽ bị hạn chế các quyền lợi về cấp thẻ BHYT khi về hưu và trợ cấp mai táng khi không may qua đời:

– Trong thời gian hưởng lương hưu, người lao động được quỹ BHXH chi trả kinh phí, cấp miễn phí thẻ BHYT và được hưởng đầy đủ các quyền lợi về khám chữa bệnh có BHYT. Còn nếu người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần các quyền lợi vừa nêu người lao động sẽ không được hưởng.

– Khi người lao động hưởng lương hưu không may qua đời thì người nhà chịu trách nhiệm lo mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng tính bằng 10 lần lương cơ sở tại thời điểm người lao động đó qua đời. Đồng thời, thân nhân của người qua đời cũng sẽ được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng.

3. Mất cơ hội bảo lưu và tích trữ khoản tiền đóng BHXH, mất nhiều quyền lợi cho người thân

Khoản tiền người lao động tham gia BHXH được coi như “của để dành”, không mất đi theo thời gian. Người lao động có thể thực hiện bảo lưu, khi có cơ hội thì tiếp tục tham gia BHXH. Trong thời gian bảo lưu, trường hợp không may người lao động qua đời thì gia đình vẫn được hưởng trợ cấp tử tuất, trợ cấp mai táng.

4. Thiệt thòi về mức hưởng trợ cấp BHXH

Khi nhận BHXH một lần, người lao động bị thiệt thòi hơn rất nhiều. Vì khi đóng BHXH, 22% mức tiền lương đóng BHXH sẽ được đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, tính tổng một năm tổng mức đóng cho quỹ này là 2,64 tháng lương đóng BHXH.

Trong khi mức hưởng BHXH một lần mỗi năm tính bằng 1.5 tháng mức bình quân tiền lương tham gia BHXH áp dụng với thời gian đóng BHXH trước năm 2014 và tính bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho khoảng thời gian từ năm 2014 trở đi.

5. Người hưởng lương hưu sẽ có trợ cấp ổn định, đảm bảo cuộc sống hơn người hưởng BHXH 1 lần

Đối với người nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động nhận một lần duy nhất và rất dễ sử dụng hết tiền dưỡng già. Khi về già, lao động phụ thuộc vào con cháu và xã hội.

Khi nhận lương hưu, người tham gia BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số tiêu dùng và theo tình hình kinh tế. Vì vậy, người lao động sẽ có mức trợ cấp ổn định và đáp ứng được cho cuộc sống.

Vậy sau khi nghỉ việc, người lao động nên lựa chọn hưởng chế độ nào là tốt nhất?

Để giải quyết các vấn đề về mất thu nhập trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam tư vấn, người lao động nếu không may bị thất nghiệp thì nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề hoặc đăng ký để nhận chế đội hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ thay vì hưởng chế độ BHXH một lần.